Domácí kolo

A: Auto

Abys mohl odevzdávat úlohy, musíš se přihlásit nebo zaregistrovat

Soutež skončila. Získané body již nejdou do výsledků.

Zadání (Řešení)

Chceme jet autíčkem na kopec do Ústředí Kasiopey (UK), odkud zanedlouho odlétá výprava na planetu Ma-stra. Některé části svahu jsou ale příliš prudké a naše autíčko je nedokáže vyjet. Před jízdou jsme každých deset metrů změřili nadmořskou výšku a pamatujeme si, že výšky jenom rostly. Naše autíčko zvládne vyjet z jednoho bodu do sousedního, pokud stoupá nejvýše o 3 metry. Dostanete posloupnost naměřených výšek, dokážeme vyjet s autíčkem až na nejvyšší bod?

Tvar vstupu

Na prvním řádku vstupního souboru je číslo T, počet problémů, které musíte vyřešit. Pro každý problém dostanete na prvním řádku jedno číslo N udávající délku posloupnosti, tj. počet naměřených výšek. Na dalším řádku následuje N kladných celých čísel oddělených mezerou, která postupně popisují nadmořské výšky kopce. Posloupnost čísel je neklesající (to znamená, že každé číslo je alespoň tak velké, jako číslo předcházející).

Tvar výstupu

Pro každý problém vypište na samostatný řádek ano, pokud se kopec dá vyjet naším autíčkem, a ne, pokud se kopec naším autíčkem vyjet nedá.

Lehká verze

  • T ≤ 5
  • N ≤ 10
  • nadmořské výšky jsou maximálně 100

Těžká verze

  • T ≤ 10
  • N ≤ 100
  • nadmořské výšky jsou maximálně 1000

Ukázkový vstup

2
5
8 9 9 10 12
5
13 14 16 21 22

Ukázkový výstup

ano
ne

Vysvětlení ukázkového vstupu a výstupu

V prvním případě vidíme, že žádná dvě sousední čísla se neliší o víc než 3. V druhém případě se čísla 16 a 21 liší o 5, což je víc než 3, a naše autíčko tedy kopec nemůže vyjet.

Máš na to!

I ty můžeš vyhrát! Nebo to aspoň zkusit :)