Jak vlastně bude soutěž

probíhat?

 1. Základní informace
  1. Soutěž Kasiopea má dvě kola. Domácí kolo a finále v Praze, na kterém je požadována osobní účast.
  2. Domácí kolo proběhne na podzim roku 2019.
  3. Do soutěže je možné se zapojit kdykoliv v průběhu tohoto kola.
  4. Soutěž je určena pro studenty středních a základních škol.

 2. Domácí kolo
  1. Formát soutěže a úloh
  2. Domácí kolo proběhne během dvanácti dní, kdy řešitelé budou moci odevzdávat odpovědi na osm soutěžních úloh. Budou seřazeny přibližně podle obtížnosti od nejlehčích po nejtěžší.

   Úlohy v domácím kole budou takzvaně open-datové. Řešitelé tedy dostanou ke stažení vstupy pro jejich programy, které budou odpovídat limitům v zadání. Úkolem bude do časového limitu stanoveného systémem odevzdat odpovědi na tyto otázky. Časový limit běží od doby stáhnutí vstupu a bude přibližně 10 minut. Odevzdání odpovědi probíhá stejně jako zadání vstupu, tedy řešitel (nebo jeho program) vygeneruje výstup do textového souboru, který pomocí webového rozhraní odešle na server.

  3. Vstup a výstup
  4. Vstup bude rozdělen do dvou sad. První sada bude obsahovat krátké vstupy a bude malá. Druhá bude velká, typicky neřešitelná člověkem ani tím nejjednodušším řešením „hrubou silou“. Po neúspěšném odevzdání je možné stáhnout si nový vstup a zkusit odevzdat nová data.

   Je zaručeno, že výstupní soubory nebudou velké, tedy rychlost tzv. uploadu by neměla bránit rychlosti odevzdání (splnění limitu). Správnost odpovědí se testuje velmi pečlivě, je tedy doporučeno ohlídat si, aby výstup přesně odpovídal popisu v zadání. Formát výstupu bude u úloh důkladně vysvětlen a neměly by vznikat žádné nejasnosti.

  5. Bodování a určení pořadí
  6. Za každou úlohu bude předem určený počet bodů, které lze získat. Za lehčí variantu každé úlohy půjdou získat 4 body, za těžší variantu 6 bodů.

   Výsledné pořadí domácího kola, které bude rozhodovat o přijetí do finále, bude určeno na základě počtu bodů, které řešitelé získají. V případě shody mezi dvěma soutěžícími bude rozhodnuto pomocí druhého kritéria, tím je čas posledního odevzdání správné odpovědi (od začátku soutěže).

   Tedy pokud soutěžící A získal 8 bodů tím, že dvakrát odevzdal správný výstup, první po 10 minutách a druhý po 60, bude jeho čas 60 minut. V případě, že soutěžící B má také 8 bodů, ale poslední správný vstup odevzdal již 45 minut po začátku soutěže, bude B umístěn před A.


 3. Finále
 4. Alespoň třicet nejlepších řešitelů domácího kola bude pozváno na finále do Prahy, kde na místě zajištěném organizátory bude řešit další úlohy. Formát úloh a jejich počet bude včas specifikován.


 5. Účastníci
 6. Do soutěže se může registrovat kdokoliv. Pouze studenti základních a středních škol se ovšem v průběhu domácího kola objeví na výsledkové listině a budou mít možnost postoupit do finále.

Máš na to!

I ty můžeš vyhrát! Nebo to aspoň zkusit :)