Jak vlastně bude soutěž

probíhat?

Základní informace

 1. Soutěž Kasiopea má dvě kola. Domácí kolo, které probíhá online, a finále, které bývá v Praze.
 2. Domácí kolo probíhá na podzim.
 3. Do soutěže je možné se zapojit kdykoliv v průběhu tohoto kola.
 4. Soutěž je určena pro studenty středních a základních škol. Do soutěže se může registrovat kdokoliv, ale pouze studenti základních a středních škol se v průběhu domácího kola objeví na výsledkové listině a mají možnost postoupit do finále.
 5. Finále probíhá na jaře dalšího roku.

Domácí kolo

 1. Formát soutěže
 2. Domácí kolo trvá dvanáct dní, během kterých můžeš odevzdávat odpovědi na osm soutěžních úloh. Jsou seřazeny přibližně podle obtížnosti od nejlehčích po nejtěžší.

  Kasiopea je individuální soutěž, není dovolené na řešení s kýmkoliv spolupracovat. Neraď prosím svým kamarádům, ani svá řešení nikam nezveřejňuj, dokud kolo neskončí. Výjimkou jsou úlohy A a B domácího kola, které jsou primárně výukové: o těchto dvou úlohách je povolené se libovolně bavit.

 3. Úlohy
 4. Úlohy v domácím kole jsou takzvaně open-datové. To znamená, že neodevzdáváš přímo zdrojový kód svých programů. Místo toho dostaneš ke stažení vstup (textový soubor) a máš několik minut na to, abys na vstup spustil(a) svůj program, uložil(a) výstup do souboru a ten odevzdal(a) do našeho systému.

  Výhodou open-datových úloh (oproti odevzdávání kódu) je, že můžeš psát v libovolném programovacím jazyce a spouštět si program v prostředí, ve kterém programuješ obvykle.

 5. Vstup a výstup
 6. Vstup je rozdělený na lehkou a těžkou sadu. Lehká sada obsahuje krátké vstupy a je malá. Těžká sada je velká, typicky neřešitelná člověkem ani tím nejjednodušším algoritmem „hrubou silou“. Pokud odevzdáš špatné řešení, můžeš si stáhnout nový vstup a zkusit to znovu.

  Je zaručeno, že výstupní soubory nejsou velké, tedy rychlost uploadu by neměla být překážkou. Správnost odpovědí se testuje velmi pečlivě, ohlídej si tedy, aby tvůj výstup přesně odpovídal popisu v zadání. Formát výstupu se snažíme u úloh důkladně vysvětlovat. Pokud přece jen nějaké nejasnosti vzniknou, neboj se nám napsat email.

 7. Bodování a určení pořadí
 8. Za lehčí variantu každé úlohy můžeš získat 4 body, za těžší variantu 6 bodů. Pořadí v soutěži je určené počtem získaných bodů. V případě shody rozhoduje druhé kritérium, a to čas posledního odevzdání správné odpovědi (od začátku soutěže).

  Například pokud Alice získala 8 bodů tím, že vyřešila jednu úlohu po 10 minutách a druhou po 60, je její čas 60 minut. Pokud má Bob také 8 bodů, ale svou poslední úlohu odevzdal již 45 minut po začátku soutěže, umístí se Bob před Alicí.

Finále

Pokud to rozumně jde, snažíme se zvolit počet účastníků postupujících do finále tak, aby rozhodovaly pouze body, ne čas. Forma a umístění finále bude upřesněno vzhledem k aktuální epidemiologické situaci. Formát soutěže je podobný jako v domácím kole, ale časový limit je striktnější: účastníci se za pouhých několik hodin utkají s šesti úlohami.

Máš na to!

I ty můžeš vyhrát! Nebo to aspoň zkusit :)