Finále

C: Nákladní loď

Řešení (Zadání úlohy)

Jelikož na pořadí K, L, M nezáleží můžeme předpokládat, že K ≤ L ≤ M. Potřebujeme alespoň K zaplňěných komor, abychom splnili všechny skeny. My si ukážeme konstrukci pro splnitelné zadání, která má přesně K komor.

Všimneme si, že pokud vidíme zprava L a zepředu M komor, potom zvrchu můžeme vidět nejvíše L*M. Komory zepředu a zboku jinak nezakryjí to co vidíme zvrchu. Tedy pokud K > L*M, řešení neexistuje.

Představíme si, že umisťujeme K komor do obdélníku L*M, ty budou umístěny tak, že zprava jich uvidíme L a zepředu M. Prvních M komor umístíme tak, že v každém řádku a každém řádku bude jedena a v každém sloupci alespoň jedena. (Jedna možnost je ve zdrojovém kódu). Tím splníme požadavek na L a M.

Zbylých K-L bloků umístíme libovolně do neobsazených míst obdélníku. Ty už nám nic nezkazí.

#include <cstdio>
#include<algorithm>
#include<vector>
using namespace std;

vector<int> sou[2];

bool verify(vector<int> cis){
 if((long long)cis[0]*(long long)cis[1] < (long long)cis[2]) return false;
 return true;
}

void build(vector<int> cis){
 for(int a = 0; a < cis[0]; a++){
  sou[0].push_back(a);
  sou[1].push_back(a);
 }
 for(int b = 0; b < cis[1]-cis[0]; b++){
  sou[0].push_back(cis[0]-1);
  sou[1].push_back(b+cis[0]);
 }
 int more = cis[2] - cis[1];
 int i = 0, j = 0;
 while(more > 0){
  if(i == j){
   i++;
   continue;
  }
  if(i >= cis[0] || (i >= cis[0]-1 && j>= cis[0]-1)){
   i = 0;
   j++;
   continue;
  }
  sou[0].push_back(i);
  sou[1].push_back(j);
  more--;
  i++;
 }
}

void solve(){
 int x,y,z;
 scanf("%i%i%i",&x,&y,&z);
 vector<int> cis = {x,y,z};
 sort(cis.begin(),cis.end());
 if(!verify(cis)){
  printf("-1\n");
  return;
 }
 for(int a = 0; a < 2; a++) sou[a].clear();
 build(cis);

 printf("%i\n",(int)sou[0].size());
 for(int a = 0; a < sou[0].size(); a++){
  printf("%i %i %i\n",sou[0][a],sou[1][a],1);
 }
}

int main(){
 int t;
 scanf("%i",&t);
 for(int a = 0; a < t; a++) solve();
 return 0;
}

Máš na to!

I ty můžeš vyhrát! Nebo to aspoň zkusit :)