Co čekat

od úloh?

Co můžeš čekat od úloh?

Tato stránka krátce shrnuje, jaké znalosti by ti měly stačit pro řešení jednotlivých úloh. Navíc odkazuje na materiály, kde se o jednotlivých tématech můžeš dozvědět víc.


Úloha A

  • proměnné
  • základní operace (+, -, *, /)
  • podmínky (if, else) a porovnávání rovnosti, které z čísel je větší, …
  • cykly (for, while, …)
  • k načtení vstupu můžeš použít naše šablony

Úloha B


Úloha C


Úloha D


Úlohy E-H

Zde uvádíme několik nejčastějších příkladů. V úlohách se objevují i další témata. Všechny následující triky jsou vysvětleny v KSP programovací kuchařce:

Programátorské triky: Datové struktury: Grafové algoritmy:

Máš na to!

I ty můžeš vyhrát! Nebo to aspoň zkusit :)